دریافت فایل

 جامع ترین فایل pdf کتاب آینده پژوهی (مفاهیم ، روشها)

قابل توجه کاربران و دانشجویان عزیز و گرامی: فایلی که هم اکنون معرف حضور شماست جامع ترین و کامل ترین فایل pdf کتاب آینده پژوهی (مفاهیم ، روشها) عنوان :آ یندهپژوهی؛ مفاهیم، روشها
نویسندگان: عبدالرحیم پدرام (مقاله اول)، محمد ازگلی (مقاله دوم)، خسرو حسنلو (مقاله سوم)، مسعود منزوي (مقاله هاي چهارم، ششم و هفتم)، حسین جمالیچافی (مقاله پنجم)، سیدکمال طبائیان (مقاله هشتم)، بهنام نپوريزاده (مقاله نهم) و دکترمحسن افتادهحال (مقاله دهم) می باشد. این فایل شامل 177 صفحه می باشد. و در غالب فرمت pdf تهیه شده و هم اکنون آماده دانلود است. امیدواریم که سودمند بوده و مورد استفاده شما سروران گرامی واقع گردد. در صورت تمایل و نیاز می توانید این فایل ارزشمند و مفید را از گاه سایت یوفایل اری و دانلود نمایید.

کتاب آینده پژوهی (مفاهیم ، روشها)

مرکز آینده پژوهی علوم و فناوري دفاعی، به عنو ان نخستین و تنها مرکز رسمی آینده پژوهی کشور، فعالیت خود را در میانهي سال 1383 در بخش دفاعی آغاز کرده ا ست. این مرکز، فعالیتهاي خود را
در عرصه هاي زیر به انجام میرساند:

1. مطالعه و پردازش محتواهاي آین ده و تح لیل تبیینهاي گستردهي انجام شده در خصوص آن و ازاین منظر، به دست دادن تصویرهاي مط لوبتر و ک املتري از آینده، به خصوص باز کردن تحولات پیشرو و ابعاد نوین . در ایآ نن راستا، مرکز به مطالعه و تبیین روندهاي متنوع شکل دهنده به آینده؛ رویدادهاي شگفتی آفرین؛ سناریوها و تصورات از شکلهاي گوناگون تعامل روندها و رویدادها در آینده؛ تها،

برنامه ها و اقد امات امروز؛ و در نه ایت قوانین و سنتهاي حاکم بر جهان هستی به عنوان بخشهایی از عناصر تشکیل دهندهي آینده پرداخته است.
در این راستا مرکز، به تناسب جایگاه خو د در سلسله مراتب سازمانی، فعالیت دیدهبانی و پایش محیطی خود را در دو حوزه متمرکز کرده ا ست:
الف. ترسیم صحنه هاي نبرد آینده، و
ب. ترسیم ص نایع دفاعی آینده.
2. شناسایی، کسب آگاهی و توسعهي روششناسیها و مف اهیم مورد استفاده در آینده پژوهی ، توسعه ي عموم ی دانش آین دهنگاري، ط راحی و تدوین فرایندها و بسط تکنیکهاي گسترده و
نوین آینده پژوهی و ا نتقال این دانش بهعنوان یک فعالیت تو انمندساز، در سطح بخش دفاعی کشور.


بلاگی برای یو فایل آینده ,پژوهی ,مقاله ,فایل ,روشها ,مفاهیم ,آینده پژوهی ,پژوهی مفاهیم ,کتاب آینده ,مورد استفاده ,ترین فایل ,آینده پژوهی مفاهیم ,کتاب آینده پژوهی منبع

مشخصات

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
خدماتی هر چی بخوای هست فروشگاه اینترنتی وبلاگ فــرافایل؛ مرجع خرید و فروش فایلهای قابل دانلود شادمهر کلاسیک nadiaborhan digital beranding Agency تخفیف ویژه فقط برای امروز پورتال و سایت تفریحی خبری ایرانیان پرتال اطلاع رسانی کانون های فرهنگی هنری مساجد منطقه ویژه خوی-آذربایجان غربی