دریافت فایل

دانلود pdf کتاب نظریه های شخصیت شولتز (روان شناسی شخصیت)

توضیح فایل:

دانشجویان و کاربران گرامی : فایلی که هم اکنون معرف حضور شماست,نسخه کامل کتاب نظریه های شخصیت شولتز یا روان شناسی شخصیت می باشد. این فایل در قالب فرمت pdf  و شامل 295 صفحه به همراه تست های کنکوری و پاسخنامه است که هم اکنون آماده دانلود می باشد . امیدواریم که سودمند بوده و مورد استفاده واقع گردد. در صورت تمایل می توانید این فایل مفید و ارزشمند را از گاه سایت اری و دانلود نمایید.

قسمتی از کتاب نظریه های شخصیت شولتز

مطالعه شخصیت: سنجش، پژوهش و نظریه
۱-شخصیت ما می تواند انتخابهاي ما را محدود کند یا آنها را گسترش دهد.

۲-تعداد و تنوع موقعیت اجتماعی که مشتاقانه در آن شـرکت مـیکنـیم توسـط شخصـیت مـا تعیـین مـیشـود مثـل مردم آمیزي یا کمرویی نسبی ما.
توصیف شخصیت خودتان

۱-آزمون شخصیتی که وسیعاً به کار رفته، آزمون )فهرست صفت( است که براي توصیف شخصیت به نحو شگفت انگیزي ۳۰۰صفت را پیشنهاد میکند افرادي که این آزمون را انجام میدهند صفاتی را علامـت مـیزننـد کـه آنهـا را بترتیـب توصیف میکند.

جایگاه شخصیت در تاریخ روانشناسی

۱-روانشناسی به صورت یک علم مستقل و عمدتاً آزمایشی، از ترکیب اندیشههـایی از فلسـفه و فیزیولـوژي پیـدا شـده است. تولد این رشتهي علمی بیش از یک قرن پیش در آلمان و به طور عمده با کار ویلهلم و ونت واقـع شـده کـه اولـین آزمایشگاه روانشناسی را در سال ۱۸۷۹در دانشگاه لایپزیگ بنا نهاد.

مطالعه ي هوشیاري
۱-علم نوین روانشناسی بر تجزیهي هشیار به عناصر آن تمرکز نمود و روش آن از رویکردي الگو برداري شد که توسـط علوم طبیعی به کار برده شده.

۲-وونت و روانشناسی دیگر زمان وي که به مطالعه ماهیت انسان میپرداختند به شدت تحت تاثیر رویکرد علوم طبیعی قرار داشته و آن را در مطالعه ذهن به کار میبردند. چون این پژوهشگران خود را به روش آزمایشی محدود کردنـد، تنهـا آن فرایندهاي ذهنی را مورد مطالعه قرار دادند که ممکن بود تحت تأثیر محركهاي بیرونی قرار داشته باشند و بتوان آن را توسط آزمایشگر دستکاري و کنترل کرد. در این رویکرد روانشناسی آزمایشی جایی براي موضوع پیچیده و چندوجهی شخصیت وجود نداشت.


بلاگی برای یو فایل شخصیت ,روانشناسی ,فایل ,مطالعه ,شولتز ,نظریه ,کتاب نظریه ,شخصیت شولتز ,شناسی شخصیت ,روان شناسی ,قرار داشته ,روان شناسی شخصیت منبع

مشخصات

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
YPeyman طراحی سایت وردپرس سایت لر موزیک | سایت آهنگ لری منبع تغذیه 05-music فروشگاه و مجله اینترنتی کافان 98 سایتی برای همه آموزش و مشاوره تحصیلی نگاه آینده